Älglock halvdag

Mikael har ca 30 års lockerfarenhet och kan locka in älgen på nära håll med de olika individernas läten. Vi inriktar oss framförallt på älgtjurar men även älgkor med eller utan kalv.

Har vi tur kan vi till och med få se någon av skogslandets björnar som också kan lockas av älgens läten.

Avgångar
15 september t o m 18 oktober 2 turer per dag, morgon och eftermiddag.

Ingår
Lockvärd, älgskådning, transport till och från locktornet med 6-hjuling, vildmarkswrap vid lägereld samt inspirerande visning av älgars läten och älglock.

Pris
1800 SE

Gör en förfrågan
”Att se älg på så nära håll var en naturupplevelse som toppar alla naturupplevelser.”
Anna