Hållbarhetstanken genomsyrar hela vårt företags filosofi. Några exempel är: Att färdas varsamt fram i vår natur och visa hänsyn till djur och växter. Vår skoter har en av de få motorer som är godkända miljömässigt i Yellowstone nationalpark som har mycket höga krav. Vi tittar för tillfället också på möjligheten till elskoter. Isborren som vi använder på vår fiskesjö är helt batteridriven, tyst, lätt och inga avgaser. Vårt timrade bekväma björngömsle är försett med solceller till kyl, el mm. Vi handlar så lokalt och ekologiskt som möjligt och gynnar det lokala näringslivet inom såväl varor som tjänster och råvaror. Vi arbetar med att certifieras enligt Nature´s Best, har varit aktiva i ett projekt som ska göra destinationen Harads till den mest hållbara i världen, och deltar i fortsatta dialoger om hur vår näring kan växa och samarbeta klokt i framtiden.