Bokning och villkor

BOKNING: Bokning sker via e-post eller telefon. Ange:

  • Namn
  • Adress
  • Telefon
  • Vilket paket du vill boka
  • Datum
  • Särskilda önskemål

BOKNINGSBEKRÄFTELSE: Hide & see besvarar bokningen med en bekräftelse via epost. Beställaren är skyldig att kontrollera att bekräftelsen stämmer och inom en vecka (7 dagar) från utsänd bekräftelse meddela ev. ändringar. Återkopplar inte beställaren inom 1 vecka anses bokningen vara bekräftad.

PRISER: Alla priser är netto och inkluderar moms och skatt. Pris och villkor framgår i bokningsbekräftelse. Reservation för eventuella pris- och valutakursändringar, liksom programförändringar med anledning av ändrade lagar som påverkar aktiviteternas genomförande.

BETALNING PRIVATPERSONER: Betalning ska ha kommit hide & see tillhanda senast 10 dagar innan den bokade aktiviteten påbörjas. Bokning som görs senare än 10 dagar innan kan betalas vid ankomst.

BETALNING FÖRETAG/ORGAINSATIONER: Betalning kan ske på faktura, betalningsvillkor 10 dagar netto. Dröjsmålsavgift tillkommer med 12%.

AVBOKNING: Pga den rådande covid-19-situationen har vi lättat på våra avbokningsregler under sommaren 2020. Det innebär att ni nu kan avboka utan extra kostnad ända till dagen innan bokad aktivitet, om någon i sällskapet är sjuk, har förkylningssymptom eller om inställda allmänna resekommunkationer förhindrar er från att komma hit.

Ordinarie avbokningsregler är: Om avbokningen sker senare än 10 dagar innan arrangemanget påbörjas debiteras 50%  av arrangemangskostnaderna. Om avbokningen sker 8 dagar eller närmare arrangemanget eller om gästen uteblir debiteras hela kostnaden med 10 dagars betalningsvillkor och 12% dröjsmålsränta.

SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER: Vid sjukdom, svårt sjuk eller avliden anhörig, eller yttre omständigheter som t ex inställda flyg, naturkatastrofer, brand el dyl utgår ingen avgift men intyg krävs från försäkringsbolag, läkare etc.

ANKOMST FÖRSENINGAR: I händelse av försenad ankomst på plats, tar hide & see ut tilläggskostnad enligt detaljerade beräkningar för extra kostnader som förseningen medför. Om förseningen påverkar andra gästers bokningar senare samma dag har hide & see rätt att ställa in aktiviteten helt mot full betalning.

INGÅR: Måltider och transport som anges i varje program. Personer som kräver specialkost på grund av medicinska skäl ombeds att meddela detta i god tid före arrangemanget.

Ingår inte i priset: Personlig utrustning som krävs för genomförandet av aktiviteten. (Kläder, skor, kikare, kamera, batteriladdare etc)

ANSVAR: Hide & see och våra samarbetspartners/underleverantörer är inte ansvariga för förändringar i program eller scheman som kan uppstå på grund av is, snö, väder, temperatur eller force majeure.

FÖRSÄKRING: Vi rekommenderar våra gäster att ha en giltig person-/olycksfalls- och/eller reseförsäkring när de deltar i våra aktiviteter. Det åligger resenären att lyssna på och följa de anvisningar som guiden ger för att trygga din säkerhet. Deltagande sker på egen risk.

RESEGARANTI: Då företaget hide & sees aktiviteter inte överstiger 24 timmar krävs ingen resegaranti enligt kammarkollegiet.