Reportage i tidningen Din Skog hösten 2013 (sid 24, 25 och 26)

Reportage i tidningen Skogsaktuellt våren 2012

Reportage med film i Norrbottenskuriren 2015-03-02